Turisme responsable

Conscients de la importància de mantenir el desenvolupament turístic sostenible, i assumint els principis i objectius adoptats específicament a la Cimera Mundial de Desenvolupament Sostenible 2015, COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, el Centre de Visitants de la Garriga es compromet a dur a terme una gestió sostenible de les seves activitats, mitjançant l'adopció de compromisos orientats a prevenir , eliminar o reduir l'impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com externes, així com optimitzar la sostenibilitat de l'establiment millorant el seu comportament amb el medi ambient.
     

En el mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, a través de la qual es compromet a complir amb els requisits establerts en l'adhesió a la BIOSFERA, que inclou, entre altres coses, els requisits legals que regulen els efectes generats per l'activitat turística.
Així mateix, apostem per motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de sensibilització sobre els principis del Turisme Responsable, promoure bones pràctiques ambientals en el medi ambient i participar en activitats externes, i informar tant internament com externament sobre els avenços i accions mediambientals de l'empresa.


De la mateixa manera, el nostre establiment expressa el seu compromís exprés amb la lluita contra l'explotació sexual o qualsevol altra forma d'explotació comercial i assetjament, en particular nens, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d'accessibilitat universal.

Un dels nostres principals objectius és millorar la gestió sostenible, assumint compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmica i ambiental, així com la satisfacció del client. Amb aquesta finalitat, els projectes per a futures ampliacions d'instal·lacions o activitats estaran sotmesos a criteris de sostenibilitat i eficiència en l'ús dels recursos.

Aquesta Política de Turisme Responsable s'actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en ambdós casos nous objectius de sostenibilitat.