Imatge de Can Terres, text sobreimprès: "Vet aquí un augur"
Preu:
  • Individual: 4,5€
  • Reduïda: 3€
  • < 8 anys: gratuïta
Visita guiada

Aquest itinerari ens permetrà descobrir la presència de les Brigades Internacionals a la Garriga durant la Guerra Civil, els motius que porten al seu reagrupament, la seva organització i objectius, els principals personatges, i com van afrontar les últimes setmanes de la guerra. Entendrem perquè el municipi es converteix en objectiu de bombardeig i com responen a l’horror de la guerra tant la població civil com les i els brigadistes

  • Lloc de sortida: Plaça de l'Església
  • Durada estimada: 2'5 hores

Per a més informació i reserves de grup:

  • info@visitalagarriga.cat o bé 610 477 823