Adult home i gos

El Parc Natural del Montseny alerta que el bany en rius i gorgs pot provocar la mort d'amfibis com el tritó del Montseny

Els banyistes de rius i gorgs poden transmetre malalties infeccioses que causin la mort als amfibis,

En els darrers anys, s’ha constatat un declivi notable de les poblacions d’amfibis a escala mundial i el 41 % de les espècies conegudes estan amenaçades (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, 2020).

Un dels factors principals causants d’aquesta davallada són les malalties infeccioses provocades per fongs, virus o altres patògens, que poden arribar a ocasionar morts massives d’individus. La quitridiomicosi i la infecció per Ranavirus són les malalties infeccioses detectades que afecten greument els amfibis i que directament o indirectament han estat introduïdes per les persones, amb  el tràfic il·legal d’espècies exòtiques i el seu alliberament a la natura.

Per protegir el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), espècie endèmica en perill d’extinció, és un objectiu important del Parc Natural del Montseny. l’estiu del 2021, el Parc Natural va senyalitzar els accessos dels principals rius, rieres i gorgs amb cartells de "No és permès el bany" i demana respecte i civisme en la visita a rius i rieres.

Per aquest motiu, des de fa anys, la normativa del Pla especial del Montseny prohibeix el bany fora dels llocs habilitats.

 

Més informació, consulta la web de parcs naturals del Montseny