Imatge de grup durant la sessió

El Centre de Visitants la Garriga va participar en el 27è Fòrum Permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny que va tenir lloc el passat 26 d’abril  al local Mariona de Fogars de Montclús

 La trobada va ser el punt de partida per al nou procés d’implantació de la CETS al territori mitjançant un nou Pla d'acció (període 2021-2025). També es va fer entrega dels certificats d’adhesió a les empreses que van renovar l’any passat i dels premis Reconeixement Reserva de la Biosfera.

El 27è Fòrum Permanent, el primer presencial després de l’aturada de la COVID-19, va tenir lloc el dimarts dia 26 d’abril a les 17 h al local Mariona de Fogars de Montclús i va comptar amb la participació de quaranta-dos assistents, disset del sector públic i quinze del sector privat.

La trobada va significar el tret de sortida del nou Pla d’acció per a cinc anys (període 2021-2025) després de la visita de l’auditora el setembre del 2021. Així, es va donar compte als assistents de l’informe de reavaluació enviat després de l'auditoria, tot subratllant la importància de les recomanacions de l’informe que permetran continuar millorant. També es va compartir amb els assistents la confirmació oficial de la renovació de la CETS per a cinc anys més (període 2021-2025), es va explicar el procés i l’estat de les noves renovacions d'empreses CETS i es va informar que durant el segon semestre s’obrirà un període per incorporar noves acreditacions.

Aquesta nova edició del Fòrum Permanent va ser, en definitiva, un nou espai de retrobada per conèixer i compartir experiències entre els diferents agents implicats en el turisme sostenible al Montseny i per seguir treballant de forma conjunta en aquest projecte.