sequera

Estalvi i eficiència de l'aigua

Per a empreses del sector turístic

L’Agència Catalana de l’Aigua posa a disposició del món local i els agents del sector turístic la campanya Take back memories, not water (Emporta’t els records, no l’aigua) creada i difosa durant l’estiu de 2022 en el marc del projecte Life Wat’saveruse, impulsat en el marc de l’Euroregió (Catalunya, Balears i Occitània) per a incentivar l’estalvi d’aigua per part del turistes que ens visiten.

Etiquetes

Restriccions d'aigua al la Garriga per a usos urbans

Davant la situació de sequera el Govern de la Generalitat ha decretat un decret Llei amb una sèrie de mesures per a garantir l’abastament d’aigua a 224 municipis catalans, entre els quals la Garriga que entren en fase d'excepcionalitat i de restriccions en l'ús urbà de l'aigua.

Volumen máximo de agua

Volum màxim d'aigua per habitant i dia
Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).